امروز
دوشنبه 4 بهمن 1400
18:10
519 27

امضاء قرارداد همکاری با شرکت سوئدی

خلاصه مطلب :

در دوران حاضر و وضعیت فعلی ایران ، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی تجار بین المللی نحوه دریافت و انتقال وجه از مشتریان است. همکاری با سایر شرکتهایی که از چرخه تحریمها و محدودیتها خارج هستند به منظور اعتماد سازی و بعنوان روشی جایگزین با اعتبار اسنادی LC ، گشایش بزرگی در روند تجارت […]
در دوران حاضر و وضعیت فعلی ایران ، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی تجار بین المللی نحوه دریافت و انتقال وجه از مشتریان است. همکاری با سایر شرکتهایی که از چرخه تحریمها و محدودیتها خارج هستند به منظور اعتماد سازی و بعنوان روشی جایگزین با اعتبار اسنادی LC ، گشایش بزرگی در روند تجارت با کشورهای اروپایی ایجاد کرد.