امروز
شنبه 27 شهریور 1400
12:42
516 27

امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #6 #2

خلاصه مطلب :

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم
ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم