امروز
دوشنبه 4 بهمن 1400
17:19
509 27

امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #4

خلاصه مطلب :

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم
ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم