امروز
شنبه 27 شهریور 1400
11:34
360 27

امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #6

خلاصه مطلب :

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم
ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم