امروز
دوشنبه 4 بهمن 1400
17:22
555 27

همکاری با شرکت چینود (ستوده شفق اصفهان)

خلاصه مطلب :

در راستای گسترش صادرات و افزودن محصولات قابل عرضه به منطقه آفریقا و اروپای شرقی همکاری موازی با واحد صادرات این شرکت آغاز شد.
در راستای گسترش صادرات و افزودن محصولات قابل عرضه به منطقه آفریقا و اروپای شرقی همکاری موازی با واحد صادرات این شرکت آغاز شد.