امروز
پنج شنبه 6 آبان 1400
7:41

رویدادها

تازه ترین مطالب تحلیلی و مقالات آموزشی یا هر متن دیگر

امضاء قرارداد همکاری با شرکت سوئدی

در دوران حاضر و وضعیت فعلی ایران ، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی تجار بین المللی نحوه دریافت و انتقال وجه از مشتریان است. همکاری با سایر شرکتهایی که از چرخه تحریمها و محدودیتها خارج هستند به منظور اعتماد سازی و بعنوان روشی جایگزین با اعتبار اسنادی LC ، گشایش بزرگی در روند تجارت […]

08 04 97
429 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #6

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
444 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #7

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
446 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #8

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
0 27 ادامه
همکاری با شرکت چینود (ستوده شفق اصفهان)

در راستای گسترش صادرات و افزودن محصولات قابل عرضه به منطقه آفریقا و اروپای شرقی همکاری موازی با واحد صادرات این شرکت آغاز شد.

08 04 97
443 27 ادامه
شروع همکاری با ۲ شرکت بین المللی در کشور افغانستان

کشور دوست و برادر همراه سهم مهمی در صادرات ایران داشته است. از این رو شرکت تجارت اورست ۲ توافقنامه همکاری با دو شرکت بین المللی در عرصه صادرات امضاء و به مرحله اجرا رساند.

08 04 97
0 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #3

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
0 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #4

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
434 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3 #3 #5

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
433 27 ادامه
امضاء قرارداد همکاری و اعطای نمایندگی به ساحل عاج شهر ابیجان #3

ایجاد ارتباط با کشورهای در حال توسعه مطابق با ظوابط جمهوری اسلامی ایران به جهت سهولت در روند صادرات و واردات و انجام معاملات پایاپای در زمان تحریم

08 04 97
413 27 ادامه