امروز
شنبه 27 شهریور 1400
11:28

Spaghetti

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مشخصه ها

مشخصه ها

  • Weight: 700Gr
  • Height: 1.4mm