امروز
دوشنبه 4 بهمن 1400
16:51

Spaghetti

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
مشخصه ها

مشخصه ها

  • Weight: 700Gr
  • Height: 1.4mm